Združenie rodičov

 

Časový harmonogram a program zasadnutia rodičovského združenia

Dátum Program

6.10.2016 o 15:00 hod.

a/ Príhovor riaditeľky školy

b/ Správa o hospodárení s fin. prostr. šk.rok 2015/2016

c/ Finančný rozpočet na šk.r. 2016/2017

d/ Hodnotenie výchovno – vyučovacích výsledkov

e/ Voľba rodičovskej rady

 

17.1.2017 o 14.00 hod.-16.00 hod.

a/ Hodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov za 1. polrok

b/ Rôzne

c/ Deň otvorených dverí

 

25.4.2017 o 14.00 hod.-16.00 hod.

a/ Predbežné zhodnotenie výchovno- vyučov. výsledkov za 3. štvrťrok 2016/2017

b/ Opatrenia na zlepšenie výsledkov

c/ Rôzne

 

8.6.2017 o 14.00 hod. –16.00 hod.

a/ Vyhodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov za 2. polrok 2016/2017

b/ Rôzne

Rubrika: