Celoslovenská súťaž Vianočné inšpirácie 2012 - 13.12.2012

 Dňa 13.12.2012 na našej škole bola organizovaná celoslovenská súťaž v aranžovaní kvetín - Vianočné inšpirácie  III. ročník. Súťaže sa zúčastnilo 26 žiakov zo 6 odborných škôl - SOŠZ Malinovo, SOŠ Kravany, SOŠ Pruské, SOŠOS Prievidza, SOŠOS Prešov a SOŠPaSnV Košice.

 

Súťaž mala tri kolá. Prvé kolo malo tému - Vianočný svietnik, druhé kolo bola téma Vianočná fantázia v košíku a tretie kolo bola tajná úloha, ktorú sa súťažiaci dozvedeli až pred zahájením samotného tretieho kola.

Galéria fotiek z podujatia 

 

Výsledky :

 

Družstvá :

1.Miesto družstvá : SOŠZ Malinovo

2.Miesto družstvá : SOŠPaSnV Košice I.

3.Miesto družstvá : SOŠOS Prievidza I.

 

Jednotlivci :

Svietnik :

1.Miesto : Michaela Vašková, SOŠPaSnV Košice

2.Miesto : Lenka Kováčová, SOŠOS Prievidza

3.Miesto : Monika Gundová, SOŠOS Prievidza

 

Vianočná fantázia v košíku :

1.Miesto : Lenka Kováčová, SOŠOS Prievidza

2.Miesto : Jozef Mundi, SOŠZ Malinovo

3.Miesto : Simona Mateová, SOŠPaSnV Košice

 

Tajná práca :

1.Miesto : Lenka Kováčová, SOŠOS Prievidza

2.Miesto : Blažej Gatyáš, SOŠZ Malinovo

3.Miesto : Angela Vargaová, SOŠ Kravany

 

Cena Slovenskej živnostenskej komory pre najlepšiu kreatívnu prácu :

Lucia Daňová, SOŠ Pruské

 

Cena riaditeľa SOŠPaSnV Košice :

Gabriel Kočiš, SOŠOS Prešov

 

Cena pre najlepšieho jednotlivca :

Lenka Kováčová, SOŠOS Prievidza

 

Hodnotiaca tabuľka pre družstvá

 Súťaž Vianočné inšpirácie 2012
 
I. súťažná úloha II. súťažná úloha III. súťažná úloha Spolu
Poradové číslo družstva Celkový počet bodov Umiestnenie Celkový počet bodov Umiestnenie Celkový počet bodov Umiestnenie Celkový počet bodov Umiestnenie
I.Družstvo Prešov 744 II 652 III 436
1832
II. Družstvo Malinovo 768 I 797 I 855 I 2420 I
III. Družstvo Košice 1 694 III 748 II 797 II 2239 II
IV. Družstvo Košice 2 495
596
607
1698
V. družstvo Kravany 541
648
624
1813
VI. družstvo Prievidza 1 687
650
762 III 2099 III
VII. družstvo Prievidza 2 263
288
329
880
VIII. družstvo Pruské 662
492
490
1644

Košice : 13. 12. 2012 

Celkove jednotlivci

 Súťaž
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, 040 01 Košice
Košice, 13.12.2012

I. súťažná úloha
II. súťažná úloha
III. súťažná úloha
Spolu
Poradové číslo účastníka Technické spracov. max. 50 bodov Umelecký dojem max. 50 bodov Spolu Technické spracovanie max. 50 bodov Umelecký dojem max. 50 bodov Spolu Technické spracovanie max. 50 bodov Umelecký dojem max. 50 bodov Spolu Celkový počet bodov Umiestnenie
1 120 121 241 97 88 185 76 71 147 573
2 139 138 277 94 98 192 80 80 160 629
3 45 50 95 59 54 113 56 46 102 310
4 134 128 262 131 141 272 56 48 104 638
5 43 38 81 33 38 71 56 53 109 261
6 43 40 83 101 101 202 90 85 175 460
7 54 57 111 118 117 235 102 97 199 545
8 56 51 107 45 45 90 95 90 185 382
9 90 90 180 80 82 162 63 58 121 463
10 46 41 87 52 52 104 64 54 118 309
11 54 52 106 123 124 247 59 54 113 466
12 100 105 205 70 68 138 107 102 209 552
13 96 94 190 137 139 276 125 120 245 711
14 121 120 241 97 98 195 96 89 185 621
15 140 140 280 138 144 282 144 142 286 848 II. miesto
16 150 150 300 123 128 251 145 141 286 837 III. miesto
17 143 146 289 125 135 260 140 137 277 826
18 100 92 192 118 118 236 80 82 162 590
19 103 108 211 73 70 143 85 75 160 514
20 107 100 207 117 123 240 146 143 289 736
21 133 133 266 107 103 210 146 141 287 763
22 106 98 204 110 111 221 133 133 266 691
23 143 148 291 150 150 300 150 150 300 891 I miesto
24 142 139 281 133 142 275 140 140 280 836
25 88 90 178 80 75 155 83 76 159 492
26 88 85 173 107 111 218 125 123 248 639

 

Súťažiaci podľa úloh a porotcov

 


1. úloha I
1. úloha II
1. úloha III


Poradové číslo účastníka Technické spracovanie max. 50 bodov Umelecký dojem max. 50 bodov Technické spracovanie max. 50 bodov Umelecký dojem max. 50 bodov Technické spracovanie max. 50 bodov Umelecký dojem max. 50 bodov Spolu tech spracov. Spolu umel.dojem
1 40 40 40 40 40 41 120 121
2 45 45 45 47 49 46 139 138
3 10 10 10 10 25 30 45 50
4 45 44 45 44 44 40 134 128
5 9 9 9 9 25 20 43 38
6 9 10 9 10 25 20 43 40
7 11 11 11 11 32 35 54 57
8 8 8 8 8 40 35 56 51
9 30 30 30 30 30 30 90 90
10 9 8 9 8 28 25 46 41
11 11 10 11 10 32 32 54 52
12 35 35 35 35 30 35 100 105
13 28 28 28 28 40 38 96 94
14 39 40 39 40 43 40 121 120
15 49 50 49 50 42 40 140 140
16 50 50 50 50 50 50 150 150
17 48 48 48 48 47 50 143 146
18 30 26 30 26 40 40 100 92
19 34 34 34 34 35 40 103 108
20 36 30 36 30 35 40 107 100
21 45 44 45 44 43 45 133 133
22 30 29 30 29 46 40 106 98
23 48 49 47 49 48 50 143 148
24 49 49 48 50 45 40 142 139
25 28 30 28 30 32 30 88 90
26 28 30 28 30 32 25 88 85

 

 


2. úloha 2. úloha 2. úloha


Poradové číslo účastníka Technické spracovanie max. 50 bodov Umelecký dojem max. 50 bodov Technické spracovanie max. 50 bodov Umelecký dojem max. 50 bodov Technické spracovanie max. 50 bodov Umelecký dojem max. 50 bodov Spolu tech Spolu umel Spolu
1 29 20 28 28 40 40 97 88 185
2 31 35 28 28 35 35 94 98 192
3 9 9 20 10 30 35 59 54 113
4 45 45 46 48 40 48 131 141 272
5 8 8 5 5 20 25 33 38 71
6 17 17 44 44 40 40 101 101 202
7 32 32 46 47 40 38 118 117 235
8 10 10 5 5 30 30 45 45 90
9 25 27 30 30 25 25 80 82 162
10 7 7 15 15 30 30 52 52 104
11 40 40 43 40 40 44 123 124 247
12 20 18 20 20 30 30 70 68 138
13 43 43 49 49 45 47 137 139 276
14 23 22 36 36 38 40 97 98 195
15 49 49 49 50 40 45 138 144 282
16 48 49 40 39 35 40 123 128 251
17 38 38 47 48 40 49 125 135 260
18 39 40 40 38 39 40 118 118 236
19 15 15 28 25 30 30 73 70 143
20 37 37 40 40 40 46 117 123 240
21 29 25 38 38 40 40 107 103 210
22 35 35 45 46 30 30 110 111 221
23 50 50 50 50 50 50 150 150 300
24 47 47 46 48 40 47 133 142 275
25 30 30 20 15 30 30 80 75 155
26 34 36 33 33 40 42 107 111 218

 


3. úloha 3. úloha 3. úloha


Poradové číslo účastníka Technické spracovanie max. 50 bodov Umelecký dojem max. 50 bodov Technické spracovanie max. 50 bodov Umelecký dojem max. 50 bodov Technické spracovanie max. 50 bodov Umelecký dojem max. 50 bodov Spolu tech. Spolu umel. Spolu
1 40 35 18 18 18 18 76 71 147
2 40 40 20 20 20 20 80 80 160
3 40 30 9 9 7 7 56 46 102
4 40 30 8 9 8 9 56 48 104
5 40 35 8 9 8 9 56 53 109
6 40 35 25 25 25 25 90 85 175
7 40 35 31 31 31 31 102 97 199
8 40 35 45 45 10 10 95 90 185
9 40 35 11 11 12 12 63 58 121
10 40 30 12 12 12 12 64 54 118
11 40 35 10 10 9 9 59 54 113
12 40 35 42 42 25 25 107 102 209
13 50 45 47 47 28 28 125 120 245
14 50 43 8 8 38 38 96 89 185
15 50 48 46 46 48 48 144 142 286
16 50 47 47 47 48 47 145 141 286
17 50 47 44 44 46 46 140 137 277
18 40 40 20 22 20 20 80 82 162
19 40 35 25 20 20 20 85 75 160
20 50 47 49 49 47 47 146 143 289
21 50 46 47 47 49 48 146 141 287
22 40 40 48 48 45 45 133 133 266
23 50 50 50 50 50 50 150 150 300
24 50 49 42 42 48 49 140 140 280
25 40 35 32 30 11 11 83 76 159
26 50 44 35 39 40 40 125 123 248

 

 
Škola Meno Vylosované číslo
SOŠPaSnaV Košice Miroslava Hudáková 25
SOŠPaSnaV Košice Simona Mateová 13
SOŠPaSnaV Košice Vanesa Mikolajová 19
SOŠPaSnaV Košice Darinka Skurkayová 26
SOŠPaSnaV Košice Patrícia Lörincová 22
SOŠPaSnaV Košice Monika Pajdičová 7
SOŠPaSnaV Košice Michaela Vašková 16
SOŠOS Prešov Gabriel Kočiš 4
SOŠOS Prešov Radoslava Lapošová 14
SOŠOS Prešov Zuzana Šimčáková 1
SOŠOS Prievidza Lenka Kováčová 23
SOŠOS Prievidza Monika Gundová 17
SOŠOS Prievidza Adriana Oršulová 3
SOŠOS Prievidza Lucia Lišková 10
SOŠOS Prievidza Roman Hudec 8
SOŠOS Prievidza Patrik Pavelka 5
SOŠ Kravany Angela Vargaová 21
SOŠ Kravany Tímea Susík 18
SOŠ Kravany Noemi Bohonyová 6
SOŠ Pruské Adriana Vicenová 9
SOŠ Pruské Patrícia Marušincová 12
SOŠ Pruské Lucia Daňová 2
SOŠ Pruské Peter Haviar 11
SOŠZ Malinovo Blažej Gatyáš 20
SOŠZ Malinovo Jozef Mundi 15
SOŠZ Malinovo Loreta Solgayová 24