Vedenie školy

Funkcia Titul Meno Priezvisko Kontakt e-mail

 Riaditeľ školy

 Mgr.  Blažena  Číkošová  055/6855391


riaditel@sospsvke.edu.sk

Zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie  RNDr.  Zuzana  Lakiová  055/6855389  zastupcatv1@sospsvke.edu.sk
Zástupca riaditeľa  pre odborný výcvik  Ing.  Eva  Lovíšková  055/6855389  zastupcaov@sospsvke.edu.sk