Oznamy

Oznámenie

Oznamujeme, že v školskom roku 2016/2017 otvárame

nadstavbové štúdium dennou formou v odboroch

- spoločné stravovanie

- záhradníctvo

Bližšie informácie na tel. čisle 055/6855389  RNDr. Lakiová - zástupkyňa riaditeľky školy

Stránky