Vydávanie potvrdení o ukončení štúdia

Oznam pre žiadateľov potvrdení o ukončení štúdia na škole

Potvrdenie sa vydáva na základe žiadosti žiadateľa :

  • do troch pracovných dní za aktuálny školský rok
  • do piatich pracovných dní za ostatne školské roky

Za vydanie potvrdenia sa neplatí

Na základe žiadosti žiadateľa sa na škole vydáva :

Vysvedčenie o maturitnej skúške - odpis

Vysvedčenie o záverečnej skúške - odpis

Výučný list - odpis

Poplatky : Žiadne

 

Odpis sa vydáva najneskôr do jedného mesiaca od dátumu podania žiadosti (lehota podľa zákona).

 

 - Na stiahnutie -

Žiadosť o vydanie potvrdenia o štúdiu, odpis výučného listu, vysvedčenia.pdf

Rubrika: