28.6.2017 Spišský hrad, Levoča výlet

Dňa 28.6.2017 členovia Žiackej školskej rady zorganizovali výlet na Spišský hrad a obhliadku Levoče , pre členov a žiakov našej školy, ktorí sa dobrovoľne zapájali na akciách ŽŠR a aktivitách školy.

Výletu sa zúčastnilo 13 študentov 1.A ,2 .A , 1.SZ za pedagogického dozoru koordinátorky ŽŠR Bc. Vargovej a  MOV Tkáčovej.

Pri obhliadke Spišského hradu sme sa oboznámili s históriou hradu ,životom kráľovskej dynastie a požiarom hradu. Od roku 1993 je Spišský hrad zapísaný do Zoznamu svetového a kultúrneho dedičstva UNESCO.

Druhou zastávkou bola Levoče, kde nasledovala prehliadka Levoče a návšteva domu Majstra Pavla. Študenti sa dozvedeli o živote umelca i o úskaliach jeho rezbárskej tvorby.

Historická radnica ktorú sme navštívili, patrí k najkrajším radničným budovám na Slovensku.

Študentov zaujala história mesta, umelecko historické expozície a výstavné siene.

Výlet bolo zo strany žiakov veľmi kladne hodnotený.