7.6.2017 Deň mlieka

Deň mlieka

Dátum: 7.6.2017

Miesto konania: SOŠPaSnaV Košice

 

 

 

Dňa 7..6.2017 pre podporu zvýšenej konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov predseda MO p. Bačo v spolupráci s p. Makajiovou, Tkáčovou organizoval na škole Deň mlieka a mliečnych výrobkov. pripravili pre žiakov mlieko a mliečne výrobky - jogurty, dezerty, sýry, pomázanky na ktorých si žiaci výborne pochutili. Mlieko a mliečne výrobky zasponzorovala MVDr. Štefanová, za čo jej pekne ďakujeme.

Rubrika: