23.5.2017 Deň Zeme - ŽŠR

Žiacka školská rada

Deň Zeme

 

V rámci Dňa Zeme sme sa dňa 23.5.2017 zúčastnili čistenia turistického chodníka – údolie Račieho potoka v spolupráci OZ EKO Ľudia.

 

Na akcii sa zúčastnilo desať žiakov z 1.A. 1.B a 3.A za pedagogického dozoru majstrov OV – M. Tkáčovou a  Bc. V. Vargovou. Žiaci boli veľmi usilovní, snažili sa nazbierať čo najviac odpadkov.. Organizátor EKO Ľudia bol veľmi spokojný s pracovnou aktivitou naších žiakov.