17.5.2017 Uprava okolia sídla Ligy proti rakovine ŽŠR

Žiacka školská rada

Úprava okolia centra LPR – ul. Paulínyho 63 Košice

 

 

Dňa 17.5. 2017 študenti vykonávali údržbu sadovníckej úpravy v centre Ligy proti

rakovine na ul. Paulínyho 63 v Košiciach. Tejto akcie sa zúčastnili dobrovoľníci

z ročníkov 1.A, 2.A, a 1.SZ.