TOKAJ 2017 - Medzinárodná súťaž v degustácií vín 18.5.2017

Galéria fotografií z podujatia - LINK

 

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku so sídlom v Košiciach, ktorej súčasťou je aj elokované pracovisko vo Viničkách dňa 18.5.2017 usporiadala Medzinárodnú súťaž v degustácií vín pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja pána JUDr. Zdenka Trebuľu.

Súťaž otvorila pani riaditeľka školy Mgr. Blažena Číkošová, ktorá privítala všetkých hostí a popriala úspešný priebeh súťaže.

Súťaže sa zúčastnila široká verejnosť, počnúc hosťami z Košického samosprávneho kraja, z verejnej správy v rámci košického kraja a okresu Trebišov, zástupcovia obcí a škôl, taktiež malovýrobcovia a veľkovýrobcovia vín a degustátori .

Garantom súťaže bola Štátna veterinárna a potravinová správa SR v zastúpení  vedúceho oddelenia kontroly vinárstva Ing. Mareka Závrackého PhD.

Bolo vytvorených 6 degustačných komisií, kde pracovalo 45 degustátorov. Do súťaže bolo prihlásených 323 vzoriek zo Slovenska, Maďarska, Českej republiky, Ukrajiny, Francúzka a Španielska.

Pri takomto množstve rôznych vzoriek vína je to pastva v prvom rade pre oči, ale najmä pre chuť a vôňu vína. Množstvo vzoriek posudzovali odborné komisie. Boli určené jednotlivé kategórie vín. Degustátori mali vytvorené priaznivé podmienky na hodnotenie vín. Na záver sa vytvoril katalóg vín s ich bodovým hodnotením.

Šampióna súťaže Tokaj 2017 podľa kategóriei získali:

Šampión tokajských vín – Tokajský výber 6 putňový ročník 2006 –Tokaj Co s.r.o Malá Trňa,

Šampiónom v kategórií bielych vín Sauvignon výber z hrozna ročník 2016 – REGIA TT, s.r.o – pivnica Orechová,

Šampiónom červených vín – Alibernet výber z hrozna ročník 2015 pivnica Tibava, s.r.o.

Cenu predsedu KSK získalo najvyššie hodnotené tokajské víno Tokajský výber 6 putňový ročník 2006 Tokaj Co, s.r.o Malá Trňa.

Cenu riaditeľky školy získalo najvyššie hodnotené červené víno Alibernet výber z hrozna ročník 2015 pivnica Tibava, s.r.o.

 

Rubrika: