Aktivity

Záujmové aktivity: 

 • Literárny krúžok

 • Krúžok anglickej konverzácie

 • Krúžok nemeckej konverzácie

 • Krúžok ruskej konverzácie

 • Krúžok šikovných rúk

 • Záhradnícky krúžok

 • Počítačový krúžok

 • Športový krúžok

 • Aranžérsko - sadovnícky krúžok

 • Spravodajský krúžok

 • Krúžok mladého záchranára

 Súťaže:

  • Hviezdoslavov Kubín

  • Medziročníková súťaž v počítačovej zručnosti

  • Medziročníková súťaž v kuchárskej zručnosti

  • Celoslovenská prezentácia odborných zručností a tvorivosti mládeže stredných škôl v Nitre

  • Národná súťaž v aranžovaní a viazaní kvetov s medzinárodnou účasťou – VICTORIA REGIA v Piešťanoch

  • Celoslovenská floristická súťaž v odborných zručnostiach žiakov SŠ pôdohospodárskych so zahraničnou účasťou vo viazaní a aranžovaní kvetoch v Kravanoch

  • Medziročníková súťaž v aranžovaní ( Vianočná väzba)

  • Celosloslovenská súťaž v Košiciach vo väzbe Vianočného svietnika

  • Medziročníková súťaž obchodných zručností v odbore predavač

  • Medziročníková súťaž zručností v odbore mäsiar lahôdkar

  • Olympiáda ľudských práv

  • Vedomostné kvízy

  • Vedomostný kvíz z tematickej oblasti Červeného kríža

 • Športovo-turistické akcie

  • Futbalový turnaj košických stredných škôl

  • Stolnotenisový turnaj – školský, medziškolský

  • Floorbalový turnaj – školský, medziškolský

  • Beh o pohár starostov MČ Juh a Staré mesto

  • Plachého míľa

  • Školská olympiáda

 • Exkurzie

  • Návšteva vianočných a veľkonočných trhov

  • Získavanie skúseností na trhu práce organizované zamestnávateľmi

  • Návšteva úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

  • Exkurzia v potravinárskych závodoch

  • Návšteva barmanskej šou

  • Exkurzia po slovenských historických pamiatkach

  • Návšteva resocializačného centra

  • Exkurzia na farme

 • Spoločenské a kultúrne podujatia

  • Návšteva divadelného predstavenia

  • Vianočná akadémia

  • Deň otvorených dverí

  • Návšteva filmového predstavenia

  • Návšteva košickej filharmónie

  • Návšteva výchovných koncertov s protidrogovou tematikou

  • Výsadba Mandaly v areáli školy

 • Besedy a pracovné stretnutia

  • Ako na trh práce (úrad práce)

  • Ako vstúpiť do školského vzdelávacieho programu (riaditeľ školy)

  • Kto je živnostník? (Živnostenská komora)

  • Ako sa správne učiť (výchovný poradca)

  • Vydieranie a šikana (psychológ, zástupca polície)

  • Odbúranie stresu na záverečných skúškach

  • Súčasný stav zamestnanosti v okrese Košice

  • Svetový deň životného prostredia

  • Nepriaznivé dôsledky návykových látok

  • Beseda s pracovníkmi PSP

  • Beseda S tebou o tebe

  • Beseda s pracovníkmi regrutačného centra