Učebný odbor 3161 F Praktická žena

3161 F  PRAKTICKÁ  ŽENA

Počas štúdia si žiačky osvoja :
Pracovné a technologické postupy pri príprave jedál
Materiály a pomôcky na šitie jednoduchej konfekcie
Zásady pestovania rastlín, chovu drobných zvierat
Postupy pri poskytovaní rýchlej zdravotnej pomoci
Základy hygieny a estetiky rodinného a životného prostredia
Zásady hospodárenia
Osvoja si metodiky ručných prác

 

 

Rubrika: