3.9 -24.9.2016 Sicilia - program K1 Erasmus +

Opäť na Sicílií vďaka fondom z Európskej únie

Po troch rokoch sme sa opäť tešili zo schváleného projektu, ktorý vypracovala Ing. Paucová, v rámci programu K1 Erasmus+, ktorý je financovaný z fondov Európskej únie.

Zahraničná odborná prax bola v termíne od 3.9.2016 do 24.92016 a zúčastnilo sa jej 12 žiakov SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku. Žiaci zbierali skúsenosti na Sicílií v meste Barcelona Pozzo di Gotto.

Žiaci absolvovali prax v partnerských inštitúciách s cieľom získať nové odborné vedomosti, zručnosti a skúsenosti v študovanom odbore. Spoznať nové technológie, techniky a inovačné metódy. Rozvíjali svoje komunikačné schopnosti, flexibilitu a adaptabilitu v novom prostredí. Získať nové poznatky o danej krajine, jej kultúre, zvykoch a spôsobe života obyvateľov.

5 žiakov odboru kuchár a spoločné stravovanie pracovalo v prestížnych reštauráciách, kde získali nové skúsenosti pri príprave cestovín, mäsa na typických talianskych koreninách, pizze s rôznymi ingredienciami, zákuskov a zmrzlín.

Žiaci odboru záhradníctvo rozvíjali svoje vedomosti a zručnosti v záhradníckych centrách pri pestovaní olivovníkov, citrusov, granátových jabĺk, feferónov a rastlín typických pre stredomorské prostredie.

Trojtýždňová stáž umožnila žiakom získať nové profesionálne kompetencie, zlepšiť komunikáciu v cudzom / talianskom, anglickom / jazyku, spoznať život v novom kultúrnom prostredí a zvýšiť si vzdelanie v daných odboroch. Účastníci mobility získali certifikát s medzinárodnou platnosťou vydaný prijímajúcou organizáciou „A Rocca“, Europas vydaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a potvrdený prijímajúcou organizáciou. Tieto doklady sú uznávané v krajinách EU a umožnia ľahšie si nájsť zamestnanie nie len doma, ale aj v zahraničí.

Sicília nás očarila svojimi mestečkami v hornatých polohách /Savoca, Taormína, Cefalu/, kultúrnymi pamiatkami v Palerme a Katánií. Kúzelné bolo aj prístavné mestečko Milazzo s krásnou vyhliadkou na more. Úchvatná bola majestátna Etna aj výlet loďou na ostrovy Panarea a Sromboli. Na Stromboli je aktívna sopka, ktorá malá erupciu 3 krát, bolo to úchvatné. Užili sme si aj kúpanie v Tyrhénskom mori v čase osobného voľna aj na výlete v Cefalu.

Nadobudnuté skúsenosti a zážitky žiaci spracovali v power – pointovej prezentácií, pripravili reláciu v školskom rozhlase, vytvorili nástenku a umiestnili fotografie na www stránke školy.

Táto vzdelávacia mobilita má veľký prínos pre žiakov, ale aj učiteľov v podobe získaných poznatkov a inovačných prvkov. Kladne ju hodnotí aj prijímajúca organizácia a zamestnavatelia, ktorí majú záujem o spoluprácu aj v budúcnosti.

 

 

Rubrika: