Pracovisko – VINIČKY

Otvára v školskom roku 2016/2017

 

ŠTVORROČNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY S MATURITOU

 

6445 K kuchár

 

6444 K čašník, servírka

 

4227 M 03 vinohradníctvo a ovocinárstvo - agroturistika - je  vhodné  pre  uchádzačov,  ktorých  zaujíma poskytovanie služieb v cestovnom   ruchu   a chceli by  v  budúcnosti  kvalifikovane pracovať v tejto oblasti.

 

4227 M 02 vinohradníctvo a ovocinárstvo - podnikanie - škola ponúka  komplexné vedomosti z vinohradníctva, vinárstva a ekonomických predmetov.

 

 

 


Poskytnutý stupeň vzdelania >>> úplné stredné odborné vzdelanie

Spôsob ukončenia štúdia >>> maturitná skúška

Doklad o vzdelaní >>> maturitné vysvedčenie

 

Naši absolventi majú široké možnosti uplatnenia sa v štátnych a súkromných vinohradníckych, vinárskych a  ovocinárskych podnikoch, v  agroturistickom sektore,  v gastronómii a vinotékach.

 

Po získaní maturitnej skúšky má absolvent otvorenú cestu ku štúdiu na vysokej škole ľubovolného zamerania.

 

Informácie na tel. č. 055/685 53 89, alebo www.sospsvke.edu.sk