Študijný odbor Záhradníctvo-sadovnícka a krajinárska tvorba 4210 6 26

Základné údaje : 4 -ročný študijný odbor končiaci maturitnou skúškou pre chlapcov a dievčatá.

Uplatnenie absolventa :

 

  • je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne a zodpovedne vykonávať odborné práce v príprave, technickom, technologickom a ekonomickom zabezpečovaní a riadení záhradníckej výroby, základnej úpravy, spracovania a predaja výrobkov,
  • vie vykonávať odborné práce pri podnikaní a zabezpečovaní záhradníckych služieb obchodného, projektového a poradenského charakteru.
  • pozná zákonitosti estetiky, sortiment kvetín a okrasných drevín, ovláda sadovnícke úpravy, problematiku tvorby a ochrany životného prostredia, ochrany okrasných rastlín proti škodlivým činiteľom, vypracúva sadovnícke plány a vie ich realizovať,
  • môže pokračovať v štúdiu na VŠ