Učebný odbor Predavač - predavačka 6460 2 00

       

Absolvent trojročného učebného odboru 6460 2 predavač po ukončení štúdia úspešne vykonanou záverečnou skúškou získava prvú kvalifikáciu na úrovni stredného odborného vzdelania. Po ukončení prípravy je schopný samostatne pracovať v obchodnej oblasti ako pracovník v maloobchode a veľkoobchode. 

     Absolvent ovláda základné činnosti spojené s manipuláciou tovaru v maloobchodnej a veľkoobchodnej činnosti, skladovanie a ošetrovanie tovaru, zariadenie predajní a skladov. Môže vykonávať menej náročné práce v maloobchodnej a veľkoobchodnej činnosti, vykonávať funkciu zaučeného predavača alebo skladového zamestnanca.

      Ovláda práce spojené so samostatným predajom tovaru, pozná sortimentovú skladbu tovaru, vie vykonávať odber a prebierku tovaru, skladovanie a ošetrovanie tovaru, vystavovanie a aranžovanie v predajni, darčekovú úpravu tovaru, vie zastávať funkciu pokladníka, ovláda administratívne práce spojené s obchodovaním, vie odborne komunikovať so zákazníkom.

 

 

 

Rubrika: