Celoslovenská súťaž Vianočné inšpirácie 2013 - 17.12.2013

17.12.2013 sa na našej škole uskutočnil štvrtý ročník súťaže v aranžovaní - Vianočné inšpirácie

Súťaže sa zúčastnili súťažiaci zo siedmich škôl z celého Slovenska, plus usporadúvajúcej školy - 

 • Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Žilina
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb Prešov
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza
 • Stredná odborná škola Kravany nad Dunajom
 • Stredná odborná škola Želovce
 • Stredná odborná škola záhradnícka Malinovo
 • Stredná odborná škola Banská Bystrica, Pod Bánošom 80
 • Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Košice /usporiadateľ/

celkovo 29 súťaźiacich.

 

Súťažilo celkovo 9 družstiev v troch súťažných úlohách

1, Vianočný svietnik

2, Vianočná dekorácia

3, Tajná úloha

 

Súťažné práce vyhodnocovala porota v zložení -

Jaroslav Bryndzák, predseda poroty - Kvety Victor Košice

Mgr. Blažena Číkośová, riaditeľ školy

Mária Szaszáková, TOMI Centrum

Matúš Danko. kvetinárstvo Zoya

Ceny odovzdával zástupca zriaďovateľa - Vyššieho územného celku - Košického samosprávneho kraja

 

Vyhodnotenie súťaže

 

Cena pre najlepšieho jednotlivca

Vanesa Mikolajová SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Košice

 

Vianočný svietnik

1.Vanesa Mikolajová SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Košice

2. Jaroslava Lenčéšová SOŠ záhradníctva Gustáva Čejku Malinovo

3. Miriam Bučková SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina

 

Vianočná dekorácia na stôl

1.Vanesa Mikolajová SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Košice

2.Tímea Susík SOŠ Kravany nad Dunajom

3. Michaela Vašková SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Košice

3. Adriana Oršulová SOŠ obchodu a služieb Prievidza

 

Tajná práca

1.Agnesa Schuberthová SOŠ záhradníctva Gustáva Čejku Malinovo

2.Gabriel Kočiš SOŠ obchodu a služieb Prešov

3. Tímea Susík SOŠ Kravany nad Dunajom

 

Družstvá

 1. SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Košice

 2. SOŠ záhradníctva Gustáva Čejku Malinovo

 3. SOŠ Kravany nad Dunajom

Cena Slovenskej živnostenskej komory za najlepšiu kreatívnu prácu

Gabrielovi Kočišovi SOŠ obchodu a služieb Prešov

Cenu pre najlepšiu súťažiacu mimo aranžérskeho odboru

Michaela Iskrová SOŠ Banská Bystrica

 

 

Cena riaditeľky školy -

Katarína Škorvagová SOŠ Želovce

 

Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným, ktorí svojími aranžérskymi výkonmi prispeli k stále zvyšujúcej sa úrovni podujatia, všetkým organizátorom a hlavne vedeniu školy, ktoré všetkými prostriedkami podporilo organizovanie  tejto súťaže

 

 

 Galéria všetkých obrázkov z podujatia - link

 

 

 

Foto zo súťaže a odovzdávania cien :