Učebný odbor Kuchár 6445 2 00

               

                   Príprava v školskom vzdelávacom programe Stravovacie služby v učebnom odbore 6445 2 00 kuchár zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie a prípravu. Teoretické vyučovanie je organizované v priestoroch školy a praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku  priamo na pracoviskách zamestnávateľov. Trojročný odbor štúdia je koncipovaný homogénne ako odbor profesijnej prípravy pre úsek prípravy jedál so všeobecným prehľadom o celej oblasti stravovacích služieb a so základnými predpokladmi pre výkon obchodno-podnikateľských aktivít.

 


 
 
 
 
 
 
Rubrika: