Nepedagogickí pracovníci

Titul Meno Priezvisko Funkcia
Mgr. Ľubomíra Beláková školský psychológ
  Mária Feiferová upratovačka
  Mária Gajdošová mzdová účtovníčka
Ing. Lucia Kaminská samostatná finančná účtovníčka
  Magdaléna Kmecová upratovačka
  Ľudmila Lešková upratovačka
  Viera Kovaľová účtovníčka, správca turistickej ubytovne
Ing. Pavol Leukanič správca siete
  Štefan Schimara údrźbár, vodič
DiS Iveta Pastoreková správa registratúry, archív
  Mária Sýkorová administratívna pracovníčka
  Milan Korečko údržbár
  Gabriela Patlevičová hospodár
  Mária Ujczová

informátor

  Peter Bodnár pivničný majster /pracovisko Viničky/
  Alžbeta Bučková upratovaćka-vrátnička /pracovisko Viničky/
  Marta Budkyová upratovačka-vrátnička /pracovisko Viničky/
  Arpád Czibák strážna služba /pracovisko Viničky/
  Jozef Káplár strážna služba /pracovisko Viničky/
  Agnesa Petričková vedúca ekonomického a personálneho úseku /pracovisko Viničky/
  Csaba Soltész strážna služba /pracovisko Viničky/
  Vojtech Szombathy strážna sluźba /pracovisko Viničky/
  Vojtech Virág elektrikár - údržbár /pracovisko Viničky/
  Gabriela Bordášova samostatná odborná práca na úseku ekonomiky práce /pracovisko Viničky/