Autoškola SOŠPaSnV - Začatie vodičského kurzu

Autoškola SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Košice, Kukučínova 23, otvára vodičský kurz skupiny

B - osobné auto

T - traktor

 

Začiatok kurzu je 4.10.2012 o 14.30 v priestoroch školy v učebni č.4

ponúkame možnosť absolvovania kondičných jázd.  

Informácie podáva p. Kerekeš osobne na čisle dverí 2.06, na tel.č. 0902 998263.

 

Rubrika: