Možnosti štúdia na našej škole

Štúdium na našej škole može prebiehať v týchto formách :

  • Denné

       Štúdium 3 ročných učebných odborov, ukončené záverećnou skúškou a získaním výučného listu

       Štúdium 4 ročných študijných odborov, ukončené maturitnou skúškou

  • Externé

    2 ročné externé štúdium, pre absolventov s výučnym listom a chcú získať maturitu vo svojom odbore

    1 ročné externé štúdium, získanie výučného listu v inom odbore

    3 ročné externé štúdium, pre záujemcov so základným vzdelaním - ukončené záverečnou skúškou a získaním výučného listu

    4 ročné externé štúdium, pre záujemcov so základným vzdelaním - ukončené maturitnou skúškou

 

  • Večerné

      pomaturitné vyššie odborné štúdium

Pomaturitné - vyššie odborné vzdelanie je to štúdium pre absolventov gymnázií a stredných odborných škôl ktorí majú záujem zvyšovať a prehlbovať si kvalifikáciu a neuvažujú o vysokoškolskom štúdiu a zamestnanie si zatiaľ nenašli.

 

Prihláška na štúdium popri zamestnaní vo formate pdf na stiahnutie

Rubrika: