Kontakty

Riaditeľka školy

Mgr. Blažena Číkošová

055/6855391, 0911/923249

soupbarca@stonline.sk

riaditel@sospsvke.edu.sk

Zástupkyňa riaditeľky pre teoretickú výchovu

RNDr. Zuzana Lakiová
Ing. Rozália Juhászová

055/6855389

zastupcatv1@sospsvke.edu.sk

 

zastupcatv2@sospsvke.edu.sk

Zástupkyňa riaditeľky pre praktickú výchovu

Ing. Eva Lovíšková

055/6855389 zastupcaov@sospsvke.edu.sk

Správca stránky

Ing. Pavol Leukanič

055/6855389 spravca@sospsvke.edu.sk

Zborovňa 

055/6855389

 zborovna@sospsvke.edu.sk

Výchovny poradca

Ing. Mária Ševčíková

055/6855389 vychovny.poradca@sospsvke.edu.sk