História školy

 

        História Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb sa datuje od 25.5 1969.  Vznikla ako Poľnohospodárske odborné učilište s jedným odborom - Záhradník. Škola sídlila v kaštieli v miestnej časti Košice Barca. V školskom roku 1970/1971 bol založený odbor mäsiar - údenár. 

V roku 1979 škola premenovaná na Stredné odborné učilište. V školskom roku 1981/1982 zlúčenie s POU Rozhanovce, pribudol odbor Mechanizátor rastlinnej výroby. V školskom roku 1984/1985 pribudla možnosť pre absolventov odboru Záhradník pokračovať v dvojročnom šúdiu, končiacom maturitnou skúškou. Po roku 1989 škola reagovala na požiadavky trhu zavedením odborov - Predavač, Potravinárska výroba - mäsiar - údenár, hydinár, pribudol odbor Viazač - aranžér kvetín. 

V roku 1996 delimitáciou SOUP v Čečejovciach pribudli odbory Kuchár-čašník, Poľnohospodár so zameraním na mechanizáciu a štvorročný študijný maturitný odbor Agropodnikateľ so zameraním na poľnohospodársku prevádzku. V roku 2007 škola sa presťahovala do Košíc na Kukučínovu ulicu 23, kde momentálne sídli. 

V roku 2009 zmena názvu na Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Košice, Kukučínova 23.

 

 

 

Rubrika: