Ekonomicke informácie

  Subjekt Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku      
  Sídlo Kukučínova 23, 040 01 Košice      
  IČO 00159433      
  DIČ 2021201237      
  Štatutárny zástupca Mgr. Blažena Číkošová      
  e-mail riaditel@sospsvke.edu.sk      
  Telefón 421 55 6855391      

 

Momentálne neexistuje žiaden obsah zaradený do tohto výrazu.