Pedagogickí pracovníci

 Titul Meno Priezvisko Funkcia Triedny
   Jaroslav  Bačo majster OV  
 Ing.  Iveta  Behyňová ućiteľka /prac. Viničky/  1. EV
 Mgr. Veronika  Belásová učiteľka /prac. Viničky/  
 MVDr.  Agáta  Boháčová učiteľka /prac. Viničky/  
 Mgr.  Danka  Drotarová     učiteľka SLJ,Dej.  1.K, 1.FB
 Mgr.  Blažena  Číkošová riaditeľ  
 Mgr.  Eva  Evelleyová učiteľka TV  
 MVDr.  Zuzana  Görögová učiteľka 1.VA,, 1. VB
 Ing.  Miroslava  Gulášová učiteľ 2.S, 2.NACZJ
 Ing.  Jana  Kalaninová učiteľ 1. NACDJ, 1.H
   Jolana  Kallaiová MOV prac.Zempl.T.  
 Bc.  Zuzana  Kárová majsterkaOV/prac.Viničky/ 1. DV
   Peter  Kerekeš majster OV  
 RNDr.  Zuzana  Lakiová zástupca TV 1. ZK
   Marta  Lenártová majster OV  
 PaDeDr.  Magdaléna  Lenďáková učiteľka 1.AD
 Ing. Jarmila  Lenhardtová učiteľka 1.SZ, 2.E
 Ing. Eva  Lovíšková zástupca PV 2.K
 Mgr. Alžbeta  Majerníková učiteľka

4.AA/OP, 1.E

 Ing. Ján  Micák MOV, učiteľ prac.Zemp.T  2.KA
 Ing. Nadežda  Paucová učiteľka  
 Mgr. Silvia  Petická učiteľka, ANJ  
 Ing. Ondrej  Sokol MOV, učiteľ  
  Helena  Szombáthyová majster OV  
  Štefan  Šeďo majster OV  
 Ing. Mária  Ševčíková

učiteľka, informatika,

výchovný poradca

3. DAG
  Marta  Tkáčová majster OV  
 Ing. Bohumil  Vahalec učiteľ  
 Bc. Valentína  Vargová

majster OV

 
  Anna  Makajiová majster OV  
Ing. Marta  Vrábelová

učiteľ sadovnícka tvorba, krajinárstvo,záhradníctvo

2.ADG, 2.ZK

 Bc.

Lenka  Rigová majster OV prac.Zempl.T  1. KA
Ing. Jana  Smrčová učiteľ sadovnícka tvorba, sadovnícka projekcia  
Ing. Renáta Šoganičová učiteľ,  ANJ

 

  Ladislav Štefan Majster OV  
MVDr. Marcela Štefanová Majster OV